מאוצרות הישיבה

ליצירת קשר להזמנת ספרים לחץ כאן

חדש על המדף

מחזור מועדי ה'

מחזור לשלוש רגלים מהדורת ארץ ישראל כמנהג ק"ק ספרדים, נוסח ליוורנו עפ"י הנחיותיו של מו"ר הרב החה"ש...

חסד לאומים חטאת

עיון הלכתי והגותי בסוגיית קבלת צדקה מגוי ובירור עמדתו המדוייקת של רבינו המאירי לגבי נכרים

סידור תפילת החודש - מהדורה שנייה

הסידור 'תפילת החודש' במהדורה המותאמת לימינו - ימי שיבת ציון, המחזיר עטרה ליושנה למנהגי הקהילות הספרדיות...

סנן לפי קטגוריות