חסד לאומים חטאת

מחבר:
הרב אליהו רחמים זייני שליט"א
המוציא לאור:
אור וישועה
מס' עמודים:
269
מחיר:
50 ₪
תלמידי ישיבה/סטודנטים:
תלמידי ישיבה:
40 ₪
מחיר קטלוגי:
70 ₪
דמי משלוח:
15 ₪
ניתן להשגה

לרכישת הספר לחץ כאן

"חסד לאומים חטאת" - על האיסור המוחלט של קבלת כספים מנכרים ובירור דעת רבנו המאירי.
במהלך השנתיים האחרונות, התעורר מחדש הפולמוס על קבלת כספים מקרנות נכריות. כספים אלו מממנים פעילויות רבות של משרדי הממשלה, עמותות רבות ואף צה"ל.

על אף האיסור הברור לקבל צדקה מנכרים, מספר דמויות בכירות התירו באופן גורף קבלת כספים מקרנות נכריות, וכך זורמים כספים למשרדי ממשלה, לצה"ל, להתנחלויות, למוסדות החינוך הדתי, לעמותות רבות ומוסדות תורה שריח הכסף עירפל את חושיהם הביקורתיים.
מתברר שכל ההיתרים המתירים מבוססים על דיוקים שונים מתוך התלמוד עפ"י הנסח הנדפס בוילנא והנלמד בבתי המדרש, וכן על מה שנחשב כמשקף בכל הקשור ליחס לנצרים את עמדותיהם של מספר ראשונים, ובעיקר על דעת רבנו המאירי, ואחרונים רבים כבעל שו"ת 'זרע אמת' וכדו'.
הרב אליהו רחמים זייני, בספרו החדש, "חסד לאומים חטאת", בהתבססו על דברי קדמוני חכמי ישראל וכמו כן כתבי יד מדויקים של התלמוד ושל רבותינו הראשונים ועוד מקורות עתיקים שאינם מוכרים לרוב הציבור וחלקם רואים אור בפעם הראשונה, מראה בצורה חדה וברורה כי כל ההיתרים הללו נשענים על מקורות שזויפו על ידי הצנזורה הנצרית שהחדירה רוח זרה לספרות התלמודית וההלכתית המודפסת באירופה וגרמה לחוסר הבנה מוחלט של עמדת רבנו המאירי ושאר החכמים.
שילוב שני דברים אלו, השפעת הצנזורה מחד וחוסר דיוק בעקבותיה בעמדת רבותינו מאידך, הביא לתוצאה עגומה של שיבוש חמור בעולם ההלכה הסוטה מדרכם הישרה של חז"ל וגדולי רבותינו הראשונים.
וכאשר מדייקים בדבריהם המקוריים של אותם החכמים, רואים שכל יסוד הפסק המתיר הנו טעות מיסודו ובהשמט אבן היסוד של בניין המתירים, ישמט כל הבניין.
בנוסף לדיון ההלכתי המרתק ואוצרות התורה הנחשפים בו, הרב מראה את עומק הדברים מבחינה הגותית, את הסיבה הרוחנית שעל פיה חז"ל אסרו הדבר באופן גורף ואת הנזק הרוחני העצום הנגרם בעקבות קבלת כספים אלו לכלל ישראל אותו חכמים באו למנוע, כאשר כל העיון, ההלכתי וההגותי, כדרכו של הרב המחבר, מבוסס על עמדתם של גדולי ישראל לכל הדורות. כהשלמה לספר, המחבר מפרסם לראשונה מכתבים מגדולי ישראל רבים מכל החוגים והזרמים האוסרים באופן גורף הלכה למעשה כל קבלת כספים אלו באיסור חמור.

באשר לתוכן ההלכתי וההגותי של הספר, כדרכו של הרב המחבר, הוא מושתת כולו על עיון בעמדתם של גדולי ישראל בכל הדורות. 
עבודה מקיפה זו, החולשת על כתבי יד עתיקים שתוכנם מפורסם בספר זה לראשונה בצורה נרחבת, ודיון מעמיק בעמדת רבותינו ובפרט בעמדתו של רבנו המאיר לגבי נצרים, מהווה דוגמא לדרך לימוד ישרה וברורה בכל נושא תלמודי, המתרחבת גם מעבר לספרות הקלאסית, המגיעה לעומק הבנת עמדת חז"ל ורבותינו הראשונים והאחרונים, ללא משוא פנים וללא מורא כאשר העומד לנגד עיני המחבר הוא דעת ה' ללא מגור מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא.
אין ספק כי ספר זה מהווה ספר יסוד מרכזי שלא ניתן להתעלם ממנו בין ביחס להשפעות ההרסניות של הצנזורה הנצרית על עולם התורה, ובין בכל נושא היחס בין ישראל לעמים, הן במישור הפרטי והן במישור הלאומי והדרך לתיקון עיוות זה וחזרה לדבר ה', לתורת ארץ ישראל היוצאת מציון.
לרכישת הספר לחץ כאן

לטופס פניה להזמנת ספרים נוספים מספרי הישיבה לחץ כאןספרים שיעניינו אותך...

מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי

תרגומו החדש של הרב ד"ר אליהו רחמים זייני לספרו של הרב אליהו בן-אמוזג...

ארץ חמדתנו

מהדורה שניה של הספר. בירור הלכתי יסודי לגבי האיסור המוחלט של מסירת שטחי...

חדש על המדף

מחזור מועדי ה'

מחזור לשלוש רגלים מהדורת ארץ ישראל כמנהג ק"ק ספרדים, נוסח ליוורנו עפ"י הנחיותיו של מו"ר הרב החה"ש...

חסד לאומים חטאת

עיון הלכתי והגותי בסוגיית קבלת צדקה מגוי ובירור עמדתו המדוייקת של רבינו המאירי לגבי נכרים

סידור תפילת החודש - מהדורה שנייה

הסידור 'תפילת החודש' במהדורה המותאמת לימינו - ימי שיבת ציון, המחזיר עטרה ליושנה למנהגי הקהילות הספרדיות...