י"ח תמוז תשע"א

שאלה: הפטרה במנחה של ד′ צומות

שמעתי שיש מנהג גם אצל קהילות הספרדים לקרוא הפטרה במנחה של תעניות. רציתי לשאול האם באמת יש מנהג כזה ולמה מעולם לא ראיתי שכך עושים בפועל? כמו כן, אשמח להתייחסות קצרה לנושא תפילין במנחה של תעניות.

תודה ובשורות טובות.

תשובה:

לכ' מ' היקר הי"ו
שלום וברכה,
קודם כל הערה לדבריך. יכול להיות שמעולם לא ראית, אבל כך אני ואבותי נהגנו לאורך כל הדורות בחו"ל ובארץ. ואני אישית מקפיד לעלות למפטיר בכל תענית ולברך.
לגופו של נושא: המנהג להפטיר במנחה הינו מנהג ארצי ישראלי עתיק יומין, והוא מובא במפורש במסכת סופרים, וההפטרה הנכונה היא 'דרשו ה' 'כמפורש שם. אך הספרדים מפטירים 'שובה' פרט לצום גדליה כדי לא לומר פעמיים 'שובה' באותו שבוע. וכך נהגו קהילות שלמות רבות בצפ"א ועוד.
וקביעת מסכת סופרים ברורה שחובה להפטיר. היא רק מציינת בהמשך 'ויש שאין מפטירין', אז אפשר ללמד עפ"י זה קצת זכות על מי שאינו מפטיר.
ישנן טענות לפיהן דעת הגאונים היא שלא להפטיר. קודם כל אין זה נכון באופן גורף, כיון שדעתם היא שבכל תענית צבור כתענית על גשמים וכל צרה, חובה לדעתם להפטיר כמובא בדבריהם במפורש. ומה הבדל בין תענית צבור על גשמים ובין ארבע תעניות?! ועוד, אף אם יתברר שלא הפטירו הגאונים בארבע הצומות, יהיה זה הוכחה שכך מנהג בבל, ואנו כחכמי א"י עבדינן בזה עפ"י מסורת עתיקה ונאמנה.
בברכה רבה,