כ"ו אלול תשע"א

שאלה: אמירת הפיוט ′אחות קטנה′

בעז"ה

לרב שלום,

רציתי לשאול לגבי אמירת הפיוט ′אחות קטנה′ בערב ראש השנה. לכאורה מצבנו הוטב בהרבה מהמצב הקשה של עם ישראל המתואר בפיוט. לדוגמא בתים אלו:

מתי תעלה בתך מבור. מבית כלא עלה תשבור. והפלא פלא בצאתך כגבור. להתם וכלה מכלותיה
...
נחה בנחת לנוה רבצה. רב נזנחת מדוד חפצה. והיא כפורחת עלתה נצה. לא הבשילו אשכלותיה.

ודאי שהמצב במדינת ישראל איננו מתוקן לחלוטין, ועוד לא זכינו לצערנו לגאולה שלמה, אך הקב"ה שבר את בית הכלא של הגלות והנחה אותנו לנווה רבצנו, וברוך ה′ לא זנחנו ואף יצא בצבאותינו במלחמות ישראל. כיצד ניתן לומר מילים אלו ללא ביטוי של כפיות טובה כלפי הקב"ה על רב הטוב אשר גמלנו והניסים שליוו את תקומת מדינת ישראל, אשר אנו מציינים בהלל והודאה?

אשמח לתשובה, בברכת שנה טובה ו"תחל שנה וברכותיה".

חגי

תשובה:

לכ' ח' היקר הי"ו
שלום וברכה,
כל דבריך נכונים לחלוטין, ובכל זאת אפשר ואפשר להמשיך לומר פיוט זה, משום שכל מה שאתה מציין אינו חמור ממה שאנו אומרים כל שבת וכל יו"ט, כגון 'והעלנו לתוכה ושמחנו בבניינה' וכדו' בעשרות מקומות בתפילותינו.
כמובן תוכל להשיב שהיא הנותנת, אולי גם שם יש לשנות. לזה תשובות רבות:
א. עדיין רוב עמנו בגלות, והוא נאכל שם יום יום ע"י התבוללות נוראה.
ב. היהודים המסרבים לעלות כיום גם הם בבית כלא של הגלות, אלא שבית כלא זה עשוי כיום מכסף וזהב ומחינוך קלוקל.
ג. גם המהיגות הישראלית היא באותו סוג של בית כלא. היא עדיין שפוטה של הגויים בדיוק כמעט כמו שהיה נוהג היהודי כלפי הפריץ במקומות גלותו. וכי אין אנו ממשיכים בברכת המזון לבקש 'הרחמן ישבור על גויים מעל צוארנו'?! והיכן עול זה אם לא בממשלתנו הרועדת עדיין למשמע כל נביחה מחו"ל?
ד. שינוי יסודי יוכל להתבצע רק כאשר יוחדש הסנהדרין בע"ה בקרוב, כי זקוקים אנו לסמכות כלל ישראלית לבצע מהפכות כאלה.
ה. איך אתה יכול לבטל אמירת 'והתם וכלה מכלותיה' כאשר ראש ממשלתנו עסוק בבנייה של מדינה בארץ הקודש עבור כל מיני מכלי עמו ישראל, עושקי ארצנו, רוצחים שפלים ובזויים?! וכאשר אין עדיין זכות ליהודי להגן על חייו ביהודה ושומרון.
לכן, למרות כל נסיו של הקב"ה בהקמת מדינתנו, יש ויש מקום להמשיך להתפלל ללא כל כפיית טובה ח"ו, אם כי בכוונה שונה במקצת, והיא: הפעם וכיום בארץ ה' אנו אומרים תפילה זו לא בשבילנו המודעים לנסיו ונפלאותיו, אלא בשביל אחינו שעדיין שרויים בארעא דחשוכא ובשביל כל מי שגם לידנו רובץ תחת משאם של גויים ועמים.
בברכת כתיבה וחתימה טובה,