ט' סיון תשע"ג

שאלה: הספר ′מעלות לשלמה′

הספר ′מעלות לשלמה′ לרבי שלמה ב"ר יוסף הכהן אצבאן זכה להסכמת הר"ש משאש, על אף שנראה שמתבטא של כהוגן כנגד הר"י משאש בשו"ת או"ח סימן ב′
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21257&st=&pgnum=65

ידוע לרב מדוע ?

תשובה:

לכ' ע' הי"ו שבוע טוב, מתוך הקדמתו של הרה"ג שלום משאש זצ"ל, ברור היחס של כבוד שרחש רבי שלום כלפי המהרש"ך, שהכירו כבר מצעירותו. לכן אין פלא שהוא נתן הסכמה. ובאשר לביקורת המושמעת ע"י המהרש"ך כלפי הרה"ג יוסף משאש זצ"ל, לא היה בה כדי למנוע הסכמה, כי על אף הכבוד הגדול שרחש רבי שלום גם כלפי רבי יוסף, לע"ד, הוא הבין היטב שביקורת זו נובעת ממה שחש המהרש"ך כנפגע מייחסו של רב יוסף הבא לידי ביטוי באריכות בספרו 'נר מצוה' (עמ' קמד והלאה). ומה שחרה למהרש"ך הוא שרבי יוסף מתח ביקורת גם נגד בעל 'קרית חנה דוד' רבו (במיוחד כלפי פסקו ח"א או"ח סי' לד), ועוד האופן בו רבי יוסף הציג את השגותיו כלפיו. לכן, כפי שהכרתי רבי שלום (והכרתיו היטב ושנים רבות) הוא מסתמא ראה בביקורת זו כלפי רבי יוסף,מלחמתה של תורה שהתנהלה בדרכים אמנם חדות בלשונן, ישירות וגלויות, אך כולן מתוך אהבת האמת והתורה, ולכך לא היה מקום מצדו להקפדה על תרעומתו של מהרש"ך. בברכה רבה