כ"ו טבת התשע"ז

שאלה: ברכת הגומל

כבוד הרב שלום,
האם הרב פוסק שחולה ששכב במיטתו שלשה ימים ללא כל סכנת חיים (כגון שפעת וכו'),
צריך לברך הגומל כשיבריא? (כמו שפסקו השוע ריט ח, והבן איש חי עקב ז)?
או שמברכים הגומל רק על חולי שהיה בו סכנת חיים?
כמו כן, האם הרב פוסק שעל נסיעה של פרסה, 72 דקות, צריך לברך הגומל? (כמו שפסק הרב עובדיה)
תודה רבה.

תשובה:

שלום רב לך א' הי"ו
אכן נכון, לגבי הגומל אחרי מחלה ל"א, אם שכב שלושה ימים, עליו לברכה, והדברים מעוגנים בירושלמי בעיקר ובראשונים ואחרונים רבים.
אבל לגבי נסיעה, חס ושלום לברך בגלל האורך, אלו הם דברים חסרי כל בסיס הילכתי וחסרי כל הגיון, כבודם של האומרים במקומו מונח. יש לברך הגומל אך ורק אחרי נסיעה שהיה בה משום סכנה, ולאורך או קוצר הנסיעה אין שום משקל! ומי שיברך בגלל האורך, הרי זו בלי ספק ברכה לבטלה שאסור לענות אחריה.
בברכה רבה,