ד' ניסן התשע"ז

שאלה: הלל בביהכ"נ בליל העצמאות

שלום ותודה על התשובה הקודמת בעניין הלל בליל פסח
א. אשמח לדעת על איזה מקור קדום כבודו דיבר שמחייב הלל בביהכ"נ ?
ב. לי אני עבדך נראה שההלל בביהכ"נ הוא חיקוי חיוור למה שאמור להתחולל בבית "כזיתא פסחא - והלילא פקע איגרא" שכן מבואר בתוספתא (פסחים י,ח) ובמסכת סופרים (כ,ז) שאומרים הלל בביהכ"נ רק בגלל שיש חלק שלא ידעו לקרוא וזה כתקנת קידוש והבדלה בביהכ"נ וכ"כ הגר"א (סימן תפז) שההלל בביהכ"נ "לא נתקן לבקיאים".
ג. אמנם, דעתם חכמי פרובאנס כבעל ספר המכתם, ר"מ המאירי ועוד, אינה מתאימה למבואר בתוספתא ובמכת סופרים, ולדעתם ההלל בביכה"נ הוא זכר להלל שהיו אומרים *הלוויים* בשחיטת הקרבן, אלא שוודאי שאנחנו לא נוהגים כמותם שכן הם כתבו לומר את ההלל הזה *מבעוד יום*.
ד. מעתה לליל העצמאות: אם כנים דבריי, הרי שאין טעם לאומרו בלילה בביהכ"נ שכן אינו בא להחליף הלל בבית, ואם לא כנים דבריי, גם כן אין לאומרו שכן אינו בא להחליף את שירת הלוויים בשחיטת הפסח.
ה. כיוון שעסקתי בנושא לאחרונה, אשמח מאוד מאוד לקרוא את תשובת כבודו הממתינה לראות אור. אם יש ביכולתי לסייע בהגהתה לדפוס, אשמח מאוד.
בברכה, עמנואל גדג'

תשובה:

לכ' ע' היקר הי"ו
הפעם נפלת בפח של חוקרים רבים השוחקים את התורה במטחנת עיון היסטורי שטחי ודרוויניזם אווילי. ואל תלך אחרי ליברמן ושו"ת, בפרט אחרי שעזב לקראת קונסרבטיביים.
ולעניין: הלבשת תוספתא על מסכת סופרים. היכן כתוב במס' סופרים שזה בגלל חסרי ידע?! ומה זה משנה אם הדבר החל בפשוטי עם ישראל? ישנן אלפי הלכות החלו כך ונעשו נכסי צאן ברזל של התפילה ושל ההלכה. אפילו השמונה עשרה תוקן בגלל אנשים שלא ידעו עברית ולכן לא ידעו להתפלל!! אז אתה מתכנן גם למחוק את העמידה?! אם אתה ממשיך ליפול בדברי ההבל של חוקרים אלה, מהר מאד תתחיל למחוק את רוב היהדות והתורה!! אמרתי פעם לאיש סגל במדעי הרוח בארץ: 'אני ממש מקנא בך'! הוא שאל מדוע? השבתי: כי מיליארדי אנטישמים לא הצליחו למחוק את עם ישראל, אך בשלושה כמוך ולא ישאר ח"ו שריד ופליט מ'שונאיהם של ישראל'! אף אם הדבר נולד מפאת הקשר אנושי יהודי מסויים, הקב"ה גלגל שהתפשט בכל ישראל, ב"ה!
ולא קראת בעיון תשובתי הקודמת: אמרתי שמותר לעם ישראל לקבוע אמירת הלל מתי שירצה כאשר הדבר נוגע בטובת כלל ישראל, ושכתבתי על זה ארוכות בעבר כבר!
ואני, בניי ותלמידיי הי"ו נמשיך בע"ה לומר הלל בעיקר בכל עיתוי שאחרים לא ירצו לאומרו, וכאשר נבחין בהתנגדות לאמירתו אנחנו נמצא הזדמנויות להוסיף כהנה וכהנה.
בברכת שבת שלום וחג אמירת ההלל בשמחה ובשלווה,