י' ניסן התשע"ז

שאלה: דין הסיבה

ילמדנו רבנו
א. לאור המאמר בדין הסיבה של כבוד הרב , אם שכח להסב בדיעבד צריך לחזור ולשתות שנית?
ב. האם יוצאים ביין מפוסטר בארבע כוסות?

תשובה:

לכ' ע' היקר הי"ו
שלום רב,
א. למרות מה שכתבתי, יש להקפיד לפחות לשתות בהטייה על צד שמאל. ואם שכח שישתה שוב.
ב. יין מפוסטר בלבד אין דינו יין מבושל, ולכן יוצאים ידי חובה בו.
בברכת חג שמח,