כ' אייר התשע"ז

שאלה: מחלוקות על מורה נבוכים לרמב"ם

בס"ד
שלום לכבוד הרב שליט"א
לא זכיתי בעוונותיי ללמוד מעולם מפי תלמיד חכם באופן מסודר מהספר "מורה נבוכים" להרמב"ם זיע"א.
מכל מקום התעורר ויכוח סוער בבית המדרש (בעל אופי ליטאי חרדי) בטבעון על ידי בחור צעיר בעל תשובה שאמר כי ענקי תורה ביחוד בעולם החסידי וכן מקובלים, התנגדו נמרצות ללימוד בספר זה, ביחוד למבקשי קרבת ה' יתברך וכי הוא מזיק ולא ראוי להחזיקו אפילו בבית המדרש.
אני בכוחי הדל ובידיעותיי השואפות לאפס בהגות הרמב"ם ניסיתי להקשות ולגונן בטענה פשוטה שלא תיתכן "תקלה" כל -כך חמורה מיד ענק תורני בקנה מידה כמו הרמב"ם , יכתוב ספר המביא לכפירה כדברי אותו צעיר שטען שדבריו נשענים על דברים שקרא בספרי חסידים כמו ה"שומר אמונים הראשון", ורבי נחמן מברסלב, ומקובל כמו הבן איש חי ואפילו הגאון מווילנה ועוד.
התקשיתי למצוא מקורות בחיפוש ברשת, של התייחסות מפורשת אוהדת לספר.
מצאתי רק שהריטב"א זצ"ל, התעמק בספר, וכן הרב קפאח זצ"ל כמובן באר אותו, וכן מצאתי שמקובל רבי אברהם אבולעפיה זצ"ל התעמק בו.
האם הרב יכול להעיד על אחד מענקי הדורות, שגם היה מהנכנסים לפרד"ס, והעיד על חשיבות החיבור לעולם התורה, והלימוד בו בדרך עבודת ה'?
אשמח על תשובת הרב וכן מקור אחד או שניים להראות לאותו בחור.

בתודה עמוקה
אבינועם א.
 

תשובה:

לכ' א' ידידנו היקר הי"ו
שלום,
להשיב לשאלתך דרוש ספר שלם. שהספר 'מורה הנבוכים' הינו ספר לא פשוט ולא מתאים לכולם, הוא דבר ידוע. אבל הילד הקטן שאתו דברת, ושעושה עצמו כבר מורה הוראות בהלכות דעות, מזכיר חכמים שהתנגדו נמרצות ללימוד בספר זה, ואכן ישנם כאלו, משום שבצדק פחדו שדוקא אנשים כמותו יקראוהו, וזה יזיק להם מאד. אז מבחינתו ומבחינת כל הדומים לו, הספר אסור בקריאה, כי הוא פונה לאנשים חכמים וגדולים, וכנראה אינו נמנה עליהם.
אם היתה לו מעט ידיעה, היה יודע שבגלל זה ניתנה הוראה בתקופת הביניים לשרוף חלקים מספרי הרמב"ם, דבר שנגמר בשריפת התלמוד בפריס! כנראה הקב"ה אינו חשוב כחוזר בתשובה זה, ורואה את דברים אחרת!
לצטט לך גדולי ישראל, זהו דבר קשה. אציין מתוך רשימה עצומה רק את הרמב"ן בדורות עברו (שרק בפירושו על התורה מצטטו 28 פעמים!), רבינו בחיי, הרא"ם, בעל צרור המור (חמיו של הב"י), סבו של הב"י, ר"י אבראבנל, הרמ"א בשו"ע, הרב חיד"א, המלבי"ם (מצטטו 36 פעמים לפחות בפירושו על התורה), הנצי"ב מוולוז'ין, בעל אור שמח, ובעל לשם שבו ואחלמה אחרון גדולי המקובלים מבית מדרשו של הגר"א באחרונים (סבו של הרב אלישיב זצ"ל) שהיה לומד קבלה בחברותא עם הרב קוק זצ"ל (אל תזכיר לו את הרב קוק הוא עוד עלול לחרף).
אבל אין ספק שספר זה מתאים רק לאנשים בעלי רוחב דעת ומלאי יראת שמיים עליונה היודעים לקחת כל הטוב שבתוכו, ולהשאיר לעבר מה שאינו נוגע לנו עוד בימים אלה, ושנאמר על ידי הרמב"ם רק בגלל דורו בלבד.
בברכה רבה,