כ' אייר התשע"ז

שאלה: קידוש על יין מבושל

שלום
ראיתי תשובה באתר בנושא קידוש וארבע כוסות על יין מבושל ורציתי לשאול מדוע לא סומך הרב על הרשב"ץ (א,פה) שכותב שמה שכתבו הגאונים הוא רק " על היין שנתבשל הרבה ונעשה כעין דבש ולא נשאר עליו שם יין " ?
ואע"פ שר"י טייב הקשה על דבריו (ערך השלחן יור"ד קכג,ה) מדברי הגאונים, הרי שכתב שאפשר לפרש כן בדעת הרמב"ם ואני מוסיף שאפשר לפרש כן אף בדעת הרי"ף (שו"ת רצה).
עמנואל גדג'

תשובה:

שלום לך ע' היקר הי"ו
כידוע לך, עבורנו ילידי אלג'יריה, הרשב"ץ הוא מרא דאתרא, וכבוד גדול מאד רחשנו תמיד לכל דבריו. אבל בנקודה זו, ניתן להוכיח שפרשנותו של הרב מוכחשת מתוך דברי הגאונים עצמם, ולכן אין ביכולתנו לקבל אותם, למרות כל הכבוד שאנו רוחשים לדברי תורתו.
ודבר אחד היה זר ביותר לרבינו ואף לכל רבותינו שם, והוא פילפולי סרק כדי ליישב קשיים בכל מחיר. לכן, לא נלך אחרי תשובות דוחק נגד פשט דברי התלמוד והגאונים.
למרות כל זאת, מעולם לא הערתי דבר למי שנהג כשו"ע להיתר. רק בפסח המלצתי לכל מי שיכול להשתדל לצאת ידי חובת כולם.
בברכה,