כ' אייר התשע"ז

שאלה: הנחה על פלטה והטמנה

שלום לרב!
האם מותר לכסות את האוכל שעל הפלטה לפני שבת ? בתוך השבת- אם אינו מכוסה מכל הכיוונים? אשמח עם הרב יכול לפרט את הסיבה מדוע אסור או מותר.
ולגבי הנחה על הפלטה של אוכל מבושל כ"צ יבש- מדוע צריך להניח חוצץ?

תשובה:

שלום לך י' היקר הי"ו
לכסות אוכל שעל הפלטה לפני השבת הוא בודאי מותר, כי אין זה כלול באיסור הטמנה של חז"ל. אך בשבת עצמו בודאי אסור, אלא אם כן הסירו את הכיסוי שהיה כבר לפני השבת רק לרגעים ספור על דעת להחזירו.
אבל הנחת אוכל קר על הפלטה בשבת עצמו, אף אם הוא מבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו, איסור מוחלט הוא (אף אם רבים התירוהו בימינו, כי אין לדבריהם בסיס ראוי) ואפשר להתיר רק להניחו מעל הקומקום שעל הפלאטה כדי שיפשיר. וחוצץ אינו מעלה ואינו מוריד (על אף שגם בזה רבים אומרים או נוהגים אחרת), אלא אם כן הוא מונע מהאוכל להגיע ליד סולדת בו.
הסברים על כך, אין זה מקום לאינטרנט, אלא ללימוד רציני וקריאה ארוכה כידוע לך היטב.
בברכה רבה 

תוספת הבהרה:
כיון שקוראים לא הבינו חלק מדבריי הנ"ל (תופעה השהיא האסון הנורא ביותר של כל מענה אלקטרוני, המעניק לכל אדם את אותה תשובה בלי הבחנה של אדם ושל מקרה), אני מוסיף הבהרה:
כשאמרתי ש'חוצץ' אינו מעלה ואינו מוריד, כוונתי הייתה שלא עצם הימצאות חוצץ קובעת, אלא דרוש חוצץ המדכא את החום, באופן שמי שיניח אוכל מעל חוצץ זה לא יגיע לידי יד סולדת בו. במילים פשוטת יותר: מותר להניח אוכל המבושל כל צרכו בכל מקום שלא יגיע ליד סולדת בו (רותח. יש אומרים 46 מעלות). מטרת החוצץ צריכה להיות המעטת ודיכוי החום, ולא עצם חציצה כלשהיא!