י"ז אב התשע"ז

שאלה: מכתבו של הרב שך זצ"ל למנחם בגין

שלום וברכה לכבוד הרב,
לאחרונה פורסם מכתב שכתב בזמנו המנהיג החרדי הבכיר ביותר, הרב שך לראש הממשלה מנחם בגין בעניין ההתנחלויות (ניתן לצפות בקישור כאן: https://www.facebook.com/elibitan/posts/10212355533075140) ולפיו אין כל בעיה למסור התנחלויות לערבים וכן "ויתור למען השלום אינו ויתור"... ובכן רציתי לשאול היאך עלינו להתייחס למכתב שכזה?
תודה רבה ותזכו למצוות,
שמעון

תשובה:

לכ' ש' היקר הי"ו
שלום רב,
עפ"י שמך אינני מזהה אותך. יתכן שאני מכירך, ויתכן שבכלל לא. יתכן שאתה פונה אלי בתום, ויתכן שיש ח"ו כאן נסיון ח"ו לעורר מחלוקת ומדנים. אבל כיון שאנו מחוייבים לדון כל אחד לכף זכות, וגם לא לחשוד בכשרים, אשיב לך בקצרה.
1. קודם יש להדגיש שכדי להתייחס למכתב זה כדבעי, עלי לכתוב אנציקלופדיה, דבר שאינו אפשרי במקום זה.
2. תוכן המכתב הזה אינו כולל שום דבר חדש. אם אינני טועה, כבר בזמנו, בראיון לעיתון מסויים, דחיתי על הסף את כל תוכנו. מיותר לספר שהדבר גרם לכך שחסידי הרב כינו אותי בכל כינויי הגנאי שבעולם (אפיקורוס, כופר ושאר שבחים בהם יש המתמחים). כמובן לחלוק על הראי"ה קוק זצ"ל, לשפוך עליו דלי של שתן וצואה, לחרפו ולגדפו אינם בזיון תורה, אך לחלוק על הרב שך זצ"ל, זהו פשע שלא יסולח בעיני אי אלו המתיימרים להיות בעלי תורה. מיותר להזכיר שרק על אפיפיורים אין לחלוק, אך בישראל אין לזה כל מקום. כל עולם התורה, מהתלמוד והלאה הוא מלא ויכוחים תורניים שכל מטרתם להעמיד את האמת על בורייה. דבר שלא ברור שהוא אפשרי כיום, כי יש שאינם מהססים לאיים על חייו של רב החולק על מי שבעיניהם הוא אלוה עלי אדמות. ושיהיה ברור לך, אינני מפחד מהם, והוכחתי זאת כבר בעבר, אלא שאני חושב שעם ישראל בארץ הקודש המאויים עכשיו מכל עבר על ידי שונאינו, והמאויים מבפנים כיום על ידי שונאי ישראל מבפנים שלא מהססים לסכן את כל המדינה, העיקר בעיניהם שראשו של ראש הממשלה יפול, ולא איכפת להם מה יהיה המחיר, ולכן כל זה עושה שאינני מוכן להוסף עתה עוד מלחמה פנימית מיותרת בשעות קשות אלה ל"א.
3. אני משער שהנך שואל אותי באשר כתבתי ספר שלם בשם 'ארץ חמדתנו' נגד פסיקתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שבו הוא חזר כל הטענות המובאות במכתב זה, ועוד עשרות טוענות נוספות נידונו, והוכחו כל הטענות כחסרות כל בסיס תורני, ולעיתים כנוגדות את יסודי התורה ממש. כל הרוצה לבדוק באמת ובתמים, מוזמן לפתוח את הספר וללמוד (לא לחרף!!) ואם יש לו תשובות שיעלה אותן בכתב בסגנון מכובד כדין תורה.
4. אינני מוכן לדון בענייני תורה באתר, כי לדעתי אין מקום לתורה אמיתית ורצינית באתרי אינטרנט, ועמי ארצות משוועים למחלוקות בין רבנים כדי לפגוע בתורת ה' ולהצדיק את פשעיהם! לכן אסתפק רק בהערה אחת: כב' הרב שך זצ"ל כותב עפ"י דברי הרמב"ם בהל' מלכים (פ"ה הל"ב) שהמלך צריך לשאול את הסנהדרין אם רוצה לצאת למלחמה. והלא ההיפך הגמור כתוב שם, והוא: 'מלחמת מצוה אינו צריך ליטול בה רשות בית דין (סנהדרין), אלא יוצא מעצמו בכל עת וכפה העם לצאת'! וכל מלחמות ישראל מאז היווסדה מחדש, מלחמות מצוה להגן על עצמנו היו. מחוץ לכך אין היום סנהדרין! ודי בכך.
5. ועוד נקודה שקשה לי להעלותה בכתב כיום, כי להתווכח עם חכם שהוא בעולם האמת ואינו יכול להשיב, אין זו משימה נעימה: אבל, אינני מבין איך חכם שלא הכיר במדינה כמלכות, וגם לא שלח את תלמידיו אלי קרב, וגם שהצהיר שאין לרבנים לעסוק בפוליטיקה, פונה לראש ממשלת ישראל בענייני פוליטיקה ובטחון?! יש כאן דבר מה לא מובן.
לכן אני חושב, שח"כ גפני, שלא מצטיין תמיד בהגינות מיוחדת (ובידידי הווה עובדה) עשה טעות נוראה להעלות באוב וידעוני מכתב זה (משנת התשל"ח). אין זה לכבודו של עם ישראל, אין זה לכבודה של תורה, וגם אין זה לכבודו של הרב מ. שך זצ"ל.
נשמע בשורות טובות,