ב' חשון התשע"ח

שאלה: הרמבם

שלום לרב
האם יש בהלכה מושג של הלכה והלכה למעשה ברמבם ?
דהיינו אני שומע טענה שהרמבם כתב הלכות קורבנות כהלכה אבל לא כהלכה למעשה
האם יש לזה מקור האם זה נכון ?
תודה

תשובה:

שלום רב לך ג' היקר הי"ו
מי שאמר לך דבר כזה אינו מבין דבר וחצי דבר ברמב"ם ועוד פחות בתלמוד.
​הרמב"ם בחיבורו אינו מבחין בין הלכה להלכה למעשה כיון שיש מקום להבחנה כזו רק בדיון בבית המדרש. אבל ה'משנה תורה' אשר לו, הוא חיבור הלכתי למעשה, אז איך יוכל שם להבחין בין הלכה להלכה למעשה, כאשר הכל שם הוא רק למעשה?!
​ומתוך דבריך, אני מבין שמי שאמר זאת, הוא עוד אחד המסכנים הרועדים מפחד של אפשרות חידוש הקרבנות בימינו, כי לדעתו ולדעת חבריו יש מקום לכבש רק בכריסו, אך לא בעבודת ה'! ואיננו מסוגל להבין שדוקא באשר יש מקום לכבש בכריסו, דוקא משום כך חייב להיות לו מקום גם בבית ה'!
בברכה רבה,