י"א כסלו התשע"ח

שאלה: ציון התאריכים בתהליך הקמת המדינה

לכבוד הרב שלום,
שאלתי: האם יש לציין תאריכים כגון כט' בנובמבר, ב' בנובמבר, ע"י אי-אמירת תחנון או אולי אפילו אמירת הלל ? שאלתי נוגעת לשני עניינים:1. האם עצם העניין ראוי לציון, 2. אירועים אלו מוכרים לציבור דרך התאריך הלועזי, ולכן האם לציין אותם בתאריכם הלועזי ?
ביראת כבוד תורתו,
פסקל

תשובה:

לכ' פ' היקר הי"ו
היה מקום לשמוח ולבטל תחנון באותו יום אז. וזה מה שעשה הגאון רבי משה חלפון הכהן זצ"ל בג'רבה, וקרא לכל הצבור שם לבא ולומר הלל גמור בברכה בבית הכנסת, וכן בשעת החלטת ועידת סאן-רמו. אבל היום הקובע הוא יום העצמאות, שהיא הגשמת החלטה זו, שעם הגויים אי אפשר לדעת אם יקיימו דבריהם גם כשהם מצהירים בקול תרועה עליהם.
וחס ושלום שמי שיש בו יראת ה' יזכיר דבר בתפילתו בתאריך נכרי! החת"ם סופר זצ"ל פסק שסופר הכותב תאריך לועזי, תפיליו ומזוזותיו פסולים, כי הוא מכחיש את תורת ה' שאמרה 'החודש הזה לכם ראש חודשים וגו' '.
בכבוד ובידידות,