י"א כסלו התשע"ח

שאלה: דינה ואנשי שכם

שלום לכבוד הרב
שמעתי בשיעור, שכוונת יעקב הייתה למצוא חתן לדינה, שיהווה כשבט שלוש עשרה, שהוא "אחד" בגימטריא, שעל ידו תהיה אחדות של האנושות, כך שלמעשה כשדינה יצאה לאנשי שכם, היה זה מתוך מגמה אוניברסלית להשפיע על הגויים, ניסיון שהסתיים בכישלון. מה דעת כבוד הרב בנושא?

תשובה:

לכ' י' הי"ו
שלום וברכה,
רעיון כזה הוא כה הזוי וכה מקומם שהוא מפגן של עם הארצות גמורה. וכי יעקב אבינו נעשה סרסור ומכר את בתו בשם אוניברסליזם הזוי ואווילי המתהלך בארץ כיום מרוב שעמום ומרוב איבוד דרכה של תורה ושל מהותו המדוייקת של תפקיד ממלכת כהנים?
מדובר בעיוות של מחשבת ה' בתורתו, עיוות שאין גרוע ממנו. התורה מעידה שהלכה דינה 'לראות בבנות הארץ', וא"כ יציאתה הייתה ביוזמתה בלבד, ואין ליעקב כל חלק בזה! מה ששמעת הוא הפגנת חוסר דעת נורא. היש איש נבון כל שהוא שאינו מבין שאשה במזרח התיכון היא בסכנה אם איננה מוגנת, וכל מפגש שלה עם המציאות המזרח תיכונית תיגמר באונס?! אפילו בור ועם הארץ מבין זאת, ויעקב אבינו ע"ה לא יבין?! ותגובות האחים 'לא נוכל לתת את אחותנו לאיש אשר לו ערלה' מהיכן למדוה אם לא מאביהם יעקב ולמען האמת מאז אברהם אבינו, הנימול הראשון, אז איך יוכל לעלות על הדעת אוניברסליזם הזוי כזה?!  ועוד שיעקב אבינו בשם הימור על אוניברסליזם הזוי כזה יהיה אחראי למעשה נבלה כזה ח"ו?!
ה' יצילנו מדעות כאלה ומכל שגיאה,
בברכה רבה,