י"ז כסלו התשע"ח

שאלה: הגעה לבית העלמין בחנוכה

שלום וברכה כבוד הרב . זה יניב אלימי בנו של דניאל אלימי. לפני שנתיים סבי פרג' חלימי עליו השלום נפטר. סבא נפטר בנר שישי של חנוכה. שנה שעברה פקדנו את קברו ב11 חודשים כך שלא הייתה שאלה. אבל השנה כמקובל, אנו מתכננים לפקוד את קברו בתאריך הפטירה. סבא שלי כידוע לך ,שמר על מסורת אבותיו בדבקות, וכך גם אנחנו משתדלים . שאלתי את אבי, ואין אנו יודעים אם נהגו בקהילותינו לפקוד בתי העלמין בחנוכה . לכן אני פונה אלייך בשאלה ,מה דעת כבודו?

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
שלום רב,
אתחיל במשפט חריף: מי שהולך לבית החיים בימים כימי חנוכה אינו מבין דבר וחצי דבר לא בחנוכה ולא בתורה. איך יכול אדם בריא בנפשו לומר הלל ביום מסויים ותוך כדי דבר ללכת לבית החיים, ועוד לבכות או לכל הפחות להצטער?! בעיני זה מקרה פתולוגי.
אבל ידוע ידעתי שיש גדולי ישראל שהתירו זאת, ובודאי אינם עמי הארצות, אז מה טעמם? ובכן בעיני יהודים רבים מאד (אם לא כולם) דיני אבלות חמורים מדיני יום הכיפורים, ואם לא תתן להם כל הקולות שבעולם, הם יפחדו שהדבר יעלה להם בחייהם, ומשום כך פוסקים רבים התירו להם על מנת לעשות להם נחת רוח לפחדם ולמוראם (ואינני אומר זאת על דעתי,אלא על דעת גדולים הרבנים האחרונים שבאלג'יריה שאתם הייתי בקשר).
על זה יש להוסיף שחנוכה בגלות לא בא לידי ביטוי בשלמותו מפאת פחד העמים (הדלקנו בתוך הבית מפאת הסכנה). לא כן הוא בארצנו בה זוכים בחסדי שמיים לשוב למקורותינו ולתת לחג זה את מלא משמעותו, שכולו קודש לענייני רוח, ובבית החיים הרוח עלתה כבר למעלה! לכן אין לערב שמחה באבל.
הסבא שלכם, כאיש ירא ה' בתכלית, יברך אתכם מן השמיים כאשר יראה אתכם מהללים את ה' בבית מקדש מעט שלו, ובאים לפקוד את קברו רק אחרי חנוכה, ונשמתו תהיה צרורה בצרור החיים גם על כך.
לי לא זכור שיהודי הלך לבית החיים בחנוכה, אבל אף אם יתברר שיש שעשו זאת, הסברתי לכם מדוע. ועל זה הריב"ש כבר ציין בתשובותיו שקשה להזיז יהודי אלג'יריה ממנהגיהם (כשהם מבוססים) ואף אם לעיתים אינם נכונים (וזה קרה לעיתים).
בברכה רבה,