ה' טבת התשע"ח

שאלה: שעון שבת

לכבוד הרב שליט"א ערב טוב וחנוכה שמח,
שמעתי שיעור בישיבה שבה אני לומד, לגבי עניין הארכת זמן השעון שבת/קיצור הזמן בשעון שבת, בשבת. לפי הבנתי נאמר שרוב הפוסקים התירו להאריך/לקצר בשבת את הזיזים בשעון, ומכיוון שאנו לא נוהגים כך רציתי לברר מהי עמדת הרב בנושא.

המשך שבוע טוב וחנוכה שמח
ידידיה קיין

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
שבוע טוב,
אינני מסכים בכלל למה שאמרו לך, ולא רק משום שיש בדבר בעיות של מוקצה, אלא בגלל שכל פעולה מסוג זה מפעילה בהכרח יצירת חשמל בתחנה. ואם אין המדברים מודעים לכך, זו בעייה שלהם לא שלי.
בברכה רבה,