י"ד שבט התשע"ח

שאלה: מדוע ביקש משה רבנו מפרעה - לצאת לעבוד את ה' 3 ימים במדבר, ולא לצאת ממצרים

מדוע שאל משה רבנו מפרעה - לצאת לעבוד את ה' 3 ימים במדבר, ולא לצאת ממצרים?
לכאורה הדבר משונה, שהרי המשימה שקיבל מהשם בסנה היתה להוציאם ממצרים.

תשובה:

לכ' ידידנו היקר ת' הי"ו
כמו נשיאי ארה"ב, ונשיאי כל המדינות המערביות בימינו, הפרעונים היו מוכנים להכיר בעבודת ה' שונה משלהם ובזכות אזרחים בתוך מדינתם לעבוד אלוה שונה משלהם, אך לא היו מוכנים בשום פנים ואופן להכיר בלאומיות עצמאית של היהודים, ובמיוחד לא בתוך מדינתם. זוהי מהדורה קדומה של מה שמתרחש באו"ם!
נוסף לכך, הוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן לאבד שלושה מיליון עבדים המשרתים אותו בכל לב ובכל נפש!
לכן, משה רבינו ע"ה רצה להוכיח לו שאף זכות יסודית זו המוענקת לכל אזרח הוא לא מוכן להעניק!
בברכה רבה,