י"ד שבט התשע"ח

שאלה: נאום סגן נשיא עם-ריקא פנס בכנסת

לכבוד
הרב זייני הי"ו
האם נאום סגן הנשיא פנס בכנסת הוא בגדר החזרת עטרה ליושנה ע"י החזיר (דעה שנכתבה ע"י מוטי קרפל)
או צביעות נוצרית במדרגה גבוהה ?
יורנו בדרכיו ונלכה באורחותיו
תודה
עופר

תשובה:

לכ' ע' היקר הי"ו
הנאום הזה נשמע כדבר גדול. אם הוא יוצא מן הלב באמת, אז הוא צעד גדול קדימה לעולם כולו, אבל אם ח"ו מזימה אוונגליסטית מסתתרת מאחוריו, אנחנו בבעייה גדולה. בכל מקרה הוא עלול להגיש לנו תשלום כבד כלפי ה'עם' שלא היה ולא נברא ('ואני אקניאם בלא עם') הקרוי 'העם הפלסטינאי'.
בכל קונפיגורציה, נאום זה הוא שיעור גדול לצבוריות הישראלית הרחוקה מתורה. הוא העביר לכסילים הללו שיעור עמוק באמונה ולא בסתם אמונה, אלא באמונה בתנ"ך כולו! בא נראה אם ימשיכו להשתחוות לאליל האמריקאי, או שמא יחליטו הפעם לשבור פסל זה 'נגד החירות' ב'אשמת' אמונה!
 בברכה רבה,