י"ט ניסן התשע"ח

שאלה: בענין אמירת שיר של היום בחול המועד

שלום רב
רציתי לברר על מנהג שראיתי שנהגו קהילת אלגיראים שבימי חול המועד פסח בתפילת ערבית אומרים את מזמור פסח בקיצור ומתחילים מ'' וירוממוהו בקהל עם... '' האם כך באמת נהגו ? וא''כ מה מקור מנהג זה ומה טעמו ?
תודה רבה מועדים לשמחה

תשובה:

מועדים לשמחה י' היקר הי"ו
​מנהג נכון זה בא מהעובדה שבכל ערב נהגו להתחיל ב'שיר המעלות', אבל בימי פסח וסוכות רצו לתת ביטוי לימים הטובים ולכן בחרו במזמור הקשור לחג. בסוכות אין בעיה כי אמרו 'שופטני' שהוא קצר, אך בפסח שמזמור היום הוא 'הודו' שהוא ארוך לא רצו להכביד על הצבור, ולכן בחרו במספר פסוקים המבטאים תוכן החג מבלי להאריך הרבה.
בברכת חג שמח,