חזון הישיבה

תשתית ומסד להקמת המרכז עוצבה ונבנתה מעוצמות האמונה המסירות והעקשנות שאפיינו את פעילותו החינוכית הנחושה והעקבית של כב′ הרב זייני במשך שלושים שנות פעילותו בטכניון כד"ר מן המניין וכרב הקמפוס . הרב פעל בהתמדה ובמסירות אין קץ לקירוב הלבבות לתורה אמונה ותודעה יהודית. פעילות זו הצמיחה מתחת ידיו תלמידים בוגרי הטכניון אוהבי תורה יראי שמים בעלי מידות אשר בהליכות יומם בכל שטחי החיים מקדשים שם שמים ומאירים את המציאות באור חיובי .
לאחר שנים של פעילות תורנית אינטנסיבית בתחומי הקמפוס ,התעורר הרצון בקרב תלמידיו ומוקיריו של הרב לסייע בידיו להרחיב את מעגלי ההשפעה להקים בית מדרש ולבסס מקום של תורה מתוך קביעות ,לבסס מסלולי לימוד תורניים בשילוב שירות צבאי [הסדר] תוכניות לימוד לסטודנטים בטכניון ,לחזק את הקשר לתורה אצל סטודנטים בוגרי ישיבות ולאפשר למתאימים להתפתח בלימודיהם התורניים להוראה ורבנות במקביל ללימודיהם הטכנולוגיים , לחזק ולהעשיר את הפעילות התורנית הכללית המתקיימת בקמפוס לכלל הסטודנטים בתחום הזהות היהודית, ולפעול לזקיפת קומתה של תורת ישראל, במרחב העיר חיפה במוסדות החינוך הממלכתי ובסביבותיה .
מייסדי העמותה תלמידיו ומוקיריו של הרב זייני רובם ככולם בעלי תואר שלישי, פעילים במגוון תפקידים במרכז העשייה הישראלית, באקדמיה בתעשייה, בביטחון, ברפואה ובשדה המחקר. כולם נושאים בעול עם כלל הציבוריות הישראלית.
כולם שותפים איש בעמדתו לחרדה מפני ההתרחקות וההתנתקות הערכית ההולכת ומתפשטת בקרב הנוער היהודי בתחומי זהותו היהודית. ביותר התחזקה הכרתם לצורך בשינוי, כתוצאה מן המפגש הבלתי אמצעי עם הפערים ההולכים וגדלים בין המצוינות האקדמית הנרכשת לבין חוסר הידע וההתמצאות הבסיסית בתחומי התודעה והזהות היהודית , עובדות אלו יצרו את הצורך, ההכרח, וההנעה לפעול לשינוי המצב.
בידוע, שחיפה שאף פעם לא הייתה ידועה כעיר תורנית, מאבדת בשנים האחרונות את המעט שהיה בה מבחינת ציבור תורני ,בתי כנסיות רבים נסגרים באין מתפללים, הקהילות מזדקנות ללא התחדשות. משפחות צעירות נוטשות את העיר בהעדר חינוך תורני הולם לילדיהם. הדבר נותן אותותיו בכל תחום הקשור לקהילה הדתית לאומית, גם במרכזים שעדיין לכאורה שומרת היא על כוחה ומתקיימת.
הקמת העמותה מציינת מהלך ציבורי לעצירת התהליך ההרסני בקהילה הדתית לאומית ופעילות מעשית לשינוי המגמה .

מאז הקמת הישיבה, למדו בה מאות תלמידים בתוכנית לימודים מסודרת,רובם במסלול ההסדר ,מיעוטם משתלב במסלול עתודה ,כאשר השאיפה היא שגם בזמן הלימודים האקדמיים יוכלו לחלוק זמנם וללמוד בבית המדרש במסגרת התוכניות שאנו מקיימים לסטודנטים בטכניון .
כיעד חינוכי אנו שואפים לאפשר לצעיר החפץ בכך לגדול בידיעת התורה ולהתפתח כתלמיד חכם רחב אופקים משוכלל במידות טובות ,בעל יכולת מנהיגותית הנחוש בהכרתו לשאת בעול עם הציבור היהודי בארץ ישראל ,לשותפות במשימות הלאומיות ולהשתלבות במרקם החיים האקדמי הטכנולוגי והקהילתי מתוך מחויבות עמוקה לתורת ישראל לעם ולמדינה.
בית המדרש יחנך למחויבות ומצויינות אישית בשירות הצבאי כחיילים וכמפקדים , ובהמשך חייהם כאזרחים בכל תחום בו ידרשו לתרום את חלקם . כל אלו מתוך השקפת עולם יהודית לאומית הנושאת בגאון את היעוד להיות דורש טוב וחסד לכל.

אנו מתאמצים להנחיל תודעה יהודית לכל החפץ בה , לשם כך אנו יוזמים פעילויות עם הפנים לקהילה פתחנו את בית המדרש לכל דורש בקרב הסטודנטים והציבור הרחב ,ואנו מקוים להרחיב פעילות זו ככל שנוכל.
בכוונתנו להשפיע טוב יחד עם דבקותנו במשימה להגדיל תורה ולימודה,לגשר על פערים ,לחבר בין קצוות ותדמיות, להאיר חשכת התודעה בתחום הזהות היהודית ,לקרב רחוקים ולהשפיע אהבת חינם לכל יהודי. בהבנה עמוקה כי בעשייה זו טמון יסוד גאולתנו .
משופעים אנו בתוכניות ומלאי תקווה ותפילה כי נזכה לאור ברכה ממרומים להצליח דרכנו ולהגשימן. עזרתכם האישית לביסוס מעמדנו ולחיזוק התשתית הנבנית בעמל ובממון רב תעמוד לכם כמליץ יושר בעדכם לפני אדון כל .
 

העמותה

  ועד המנהל מר דוד לוי יושב ראש ד"ר חנוך בן-חיים גזבר פרופ′ יעקב גולדברג חבר ד"ר עופר ורנר חבר פרופ′ דוד ספר חבר   ועדת
קרא עוד

הישיבה

* מוסדות ′אור וישועה′ הוקמו מתוך הכרה ברורה כי תורתנו היא תורת חיים הבאה להדריך את עמנו בכל נתיבות החיים ומתוך הבנה עמוקה כי אנו חיים בתקופה בה מתחילה גאולת עם
קרא עוד

רקע היסטורי

אבל בשנים האחרונות רוח חדשה נושבת בעיר. הגאון הרב אליהו זייני שליט"א בנה במשך עשרות שנים קהילה תורנית מפוארת. אנשים העוסקים בכל המקצועות החופשיים, ובד בבד משתיתים
קרא עוד

הישיבה בסרטים

לצפיה בכל הסרטים הנכם מוזמנים לבקר בערוץ הישיבה ביוטיוב יום העצמאות התש"ע אפיית מצות התשס"ח "שושנת יעקב" לאחר קריאת המגילה התש"ע אפיית מצות
קרא עוד

הישיבה בתמונות

ראש הישיבה

הרה"ג אליהו רחמים זייני שליט"א, מייסד וראש ישיבת ′אור וישועה′, הוא נצר לשושלת תלמידי חכמים הנמשכת ברציפות כאלף שנים ומגיעה בשורשיה עד תלמידי הרי"ף. הרב
קרא עוד

אלפון

שם תפקיד טלפון דוא"ל הערות הרה"ג אליהו זייני שליט"א ראש הישיבה 04-8222047 orvi@ דרך מזכירות הישיבה, לשאלות בהלכה ופניות אישיות ניתן
קרא עוד

אנחנו מתנדבים

מסע חיזוק והזדהות לשדרות לאחר ההפגזות שפקדו אותנו במהלך מלחמת לבנון השנייה החלטנו לצאת למסע חיזוק והזדהות עם העיר שדרות אשר סבלה מהפגזות דומות באותה העת. יצאנו
קרא עוד