סדר הנחת הפרשיות בתפילין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין - אורח חיים סימן לד - הלכה ד

דברי מרן אלה מחזקים עוד יותר מה שכתבנו, והוא שאחד הזוגות חולין גמורים הוא, ואין בו כל קדושה על פי ההלכה.