ט' אלול תשס"ח

שאלה: הכשרת תבנית

בע"ה

לכבוד קדושת תורתו, מורנו ורבינו שליט"א,

אחדשה"ט,
וברכת מזל טוב להולדת הנכד שיזכה בעז"ה להכנס בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו,

רצוני לשאול את כבוד הרב בדין תבנית תנור, שצלינו מעליה כבד, בהיותה מכוסה נייר אלומיניום, ודם הכבד טפטף עליו.

מה דין התבנית עבור שימוש אחר?

תודה רבה,
אודי.

תשובה:

לכ' א' הי"ו
שלום וברכה,
תודה על איחוליכם.
לגבי השאלה: אם רק טיפות בודדות נפלו על נייר האלומיניום, והנייר לא היה קרוע בשום מקום, אין צורך בהכשר התבנית. אבל אם חסר אחד משני תנאים אלה, עליכם להכשיר את התבנית.
בברכה רבה,