ח' תשרי תשס"ט

שאלה: חול המועד

בס"ד

שלום,
האם במהלך חול המועד סוכות ניתן להתשמש במחשב לצורכי הכנת עבודות הגשה ושמיעת הרצאות טכניוניות? שכן המבחנים קרבים ואלולי זמן זה אני חושבת כי לא אצליח להגיש את עבודות ההגשה בזמן. מפעת פגיעה ניתן?

בברכה. או לאה.

תשובה:

אם אכן המציאות הטכניונית יצרה מצב העושה שאין לך אפשרות אחרת, ועלול להיגרם לך נזק, מותר להכין עבודות טכניוניות במחשב בחוה"מ.
בברכת חתימה טובה וחג שמח,