י"א כסלו תשס"ט

שאלה: חבישת מגבעת

שלום לכבודו,

חלילה לי מלפגוע בכבודו של הרב.
שאלתי הקודמת הייתה שאלה תמימה חסרת כל נעימה תקיפה.
היות וגם אנכי שוקל לחבוש מגבעת, 1.ביקשתי לדעת מה דעת כבוד הרב בעיניין.
2.מה טעמו של מנהג יהודי עתיק זה של חבישת כובע?

כל טוב

תשובה:

לכ' א' הי"ו
שלום וברכה,
לא קיבלתי שאלתך כהתקפה, אבל לא הבנתי מהי הנקודה המפתתיעה אותך בדבר או המפריעה לך.
עתה לעניין. כיליד חו"ל הורגלתי על אדמת אירופה לחבוש כובע כמקובל אצל אנשים הרוצים והשואפים להופעה מכובדת. יתכן מאד שאם הייתי נולד בארץ לא הייתי חובש אותה.
מאידך, ובכל זאת, כאדם המשמש כרב במדינתנו, חובה היא עליי לשמור על הופעה המכבדת את התורה. לאור זה, יש בכובע משום זכר למה שרבותינו נהגו בו בכל הדורות ובכל המקומות, והוא 'עטיפת הראש' התלמודית, שהייתה עטיפה הדומה מאד המב' לזו של הדרוזים שבין יתר מטרותיה היה בה משום כבוד לתורה. כיון שזו של הדרוזים אינה שלנו עוד, פשט המנהג בדורות אחרונים לחבוש במקומה את הכובע הזה.
יש אנשים הטוענים שזו חובה הילכתית לכל אחד ואחד, אבל אין זה נכון בכלל. לא יתכן שכל חובה המוטלת על רבנים תהיה מוטלת על כל יהודי. יש בחשיבה כזו משום עיוות מיותר.
בברכה רבה,