ט"ו שבט תשס"ט

שאלה: מחסור במים

כבוד הרב שלום,
לאור המחסור הקיים כיום במים בארץ, האם ישנן הנחיות הלכתיות שונות בכל הקשור לשימוש במים.

לדוגמא מילוי הנטלה עד הסוף כסימן לשפע, אבל לא רק.

האם ישנן הנחיות הנוגעות למנהגים/הלכות אשר כרגע לאור המחסור אולי צריך לקיים בצורה שונה?

תשובה:

לכ' א' היקר הי"ו
אין צל של ספק שכל מי שיראת שמיים בלבו חייב להתחשב בצער הצבור, וחייב להיות שותף לכל הקשיים של עמנו. לכן חובה מוטל על כל אחד ואחד לא לבזבז מים ואף לחסוך מהם ככל האפשר. ואף אם אחרים מתעלמים מחובותיהם, אנו נלך בדרך אבותינו שהיא דרך ה'. ואין ספק שעל כל אחד לצמצם בשימוש במים בגבולות הסבירות (מבלי להחמיר יתר על המידה אא"כ תצאנו הנחיות הדורשות צמצום ואז נצטרך להחמיר יותר).
בברכה רבה שנתקן מעשינו כדי שברכת ה' תחול על כולנו אכי"ר,
בברכהרבה