כ"א תמוז תשס"ט

שאלה: נאו רפורמה - המשך

בעז"ה

לרב שלום,
איני שמח בעיסוק נוסף בסוגיה זו, אך מחובתי לשאול לאור תשובת הרב הקודמת בנושא.
שמחתי לראות את דברי הרב השוללים התייחסות אישית בעניין ומתייחס לעניין התופעות לעצמן.
הרב כתב שיש ′דעות, עמדות וקביעות ציבוריות′ שהן פשוט רפורמיות. האם הרב יכול לתת דוגמא, כדי שאבין למה הכוונה?
וכן מדוע הרב רואה את הדברים כרפורמה?

′והאמת והשלום אהבו′.
תודה מראש.

תשובה:

לכ' ח' הי"ו
שלום וברכה,
הפעם אני שמח שהנך שואל ומבקש הבהרות. קודם כל משום שניתנת לי הזדמנות להבהיר לכל קורא עד כמה העיתונות הישראלית נוהגת בשפלות. לאחר שהדגשתי באופן שאינו משתמע לשתי פנים שאסור שהדיון יהיה דיון אישי-פרסונאלי, אלא חובה שיהיה דיון רציני ועקרוני על הנושאים עצמם, העיז Y-נט לסלף וללבות אש מיותרת ע"י הכנסת שם של דמות מסויימת בניגוד למה שהוא עצמו מצטט מתוך דבריי. והשפלות לא די לה בכך. שלחתי מייד לכשנודע לי על הדבר תגובת קורא, והאתר סירב לפרסם את תגובתי. דרך אגב, לא אסתיר שהרמתי אישית טלפון לדמות המוזכרת על מנת להבהיר לה שעם כל הסתייגותי מכל מיני עמדות שהיא הביעה בהזדמוניות אלה או אחרות, הנני בא להבהיר לה שהשימוש שנעשה בדבריי אינו על דעתי והוא בזוי ביותר. עד כאן לגבי ההברות.
ועתה לגוף שאלתך. מתפתחים כרגע בציונות הדתית מגמות שהינן ללא צל של ספק רפורמה מובהקת. ובאומרי רפורמה אני מתכוון לנקיטת צעדים ולקביעת עמדות הנוגדות בבירור את ההלכה על המקובלת מדורות או את 'תורת אמנו'. לדוגמא:
1. בתי כנסת 'שוויניים'.
2. עלייה לתורה של אשה.
3. דרשה של נשים בבתי כנסת.
4. מינוי 'רבניות' (מחפשים להן עוד שם מתאים!!) מטעם מוסד 'תורני' עליון בשם 'קולך' (ממש לא ערב).
ולצערנו הרב, כל זה עדיין מעט מאד ביחס להתקפות בלתי מרוסנות על ה'אורתודוקסיה' (עיין מקור ראשון) בשבת שעברה לדוגמא. הנסיון לשוות לתורה פנים חדשות ממש, ומשום מה תמיד באופן הבא להקל ולשחרר מחובות, לטשטש גבולות במיטב המסורת וההשראה הפוסט-מודרנית, וכל זה לא רק לא מתוך תורה אלא תוך התקפה ברוטאלית ובזויה על רבנים באשר אינם תמיד מוכנים לשתף פעולה עם מגמות אלה, אינו אלא תהליך קלאסי האופייני לכל רפורמה שהשכילה להבין שכדי שתוכל להשיג מגמותיה, עליה לשים בצד ואף לנטרל את הסמכות הרבנית. יש תמיד מקום לחידוש ולהתאמה אם יש צורך בכך, של התורה לדור, לצרכיו, לבעיותיו. אבל דבר כזה צריך וחייב להיות פרי החלטותיהם של גדולי חכמי ישראל. שום השכלה לא אקדמית ולא אחרת לא תוכל לתפוש את מקומה של ההנהגה ההילכתית תורנית של דורי דורות. אבל אני מקווה שברור לך, שבקושי פתחתי כאן אשנב קטן ביותר לדיון ממצא שיהיה חייב לבא בעתיד.
בברכה רבה,