י"ג אלול תשס"ט

שאלה: סליחות בלילה

בס"ד

לכבוד הרה"ג אליהו רחמים זייני

1)בסניפנו הולכים לסיור סליחות בירושלים הקדושה ורצינו לדעת האם מותר לומר סליחות בשעה 2 בלילה בכותל וכשנחזור לסניף להתפלל שחרית אם איננו ישנים שנת קבע בין לבין?
2)האם אפשר לשאול שאלה פה בלי שתתפרסם אם אכתוב זאת בשאלה?

תודה רבה מראש!

תשובה:

לכ' ג' הי"ו
שלום וברכה,
כיודע לך כתבתי ארוכות נגד הסליחות לפני השינה, אבל מה שפסלתי הוא רק האומר סליחות ואחר כך הולך לרבוץ על מיטתו, משום שעצל לקום באשמורת (או שאפילו רק קשה לו לקום באשמורת). אבל אין שום בעייה לומר סליחות אחרי חצות אם הוא אינו הולך לישון מתוך תיכנון (כי אפילו אם נרדם מעייפות וכדו', פשיטא שאין כל בעייה). לכן הנכם יכולים לומר סליחות בכל שעה אחרי חצות ובפרט בטיול לעיר קודשנו ירושלים, ותבא עליכם ברכה מיוחדת ממקום הקודש.
ולגבי שאלות 'חסוית' פשוט הוא שכל מי שרוצה לשאול שאלה ומבקש שהתשובה (ולא רק שמו) ישארו חסויים יעשה כבקשתו, ואך ורק הוא ואני יודעים מתוכן הדברים.
בברכה רבה, וכתיבה וחתימה טובה,