ח' אייר תש"ע

שאלה: זכר לחורבן

לכבוד הרב שלום.
האם נוהגים לשייר אמה על אמה של שטח לא מסויד כנגד (או מעל) הפתח בבית? האם צריך לקלף אם הבית נקנה מישראל כאשר הוא כבר מסויד כולו?
תודה רבה.

תשובה:

לכ' ידידנו צ' הי"ו
שלום וברכה,
כמפורש בשו"ע (או"ח סי' תקס סע"א) בודאי שיש להשאיר אמה על אמה בלתי מסוייד, ועל אף שזכינו לשוב אל ארץ קודשנו, עדיין הגישה ללב הארץ, קודש המקדש, חסומה בפנינו, ולכן הדין בתוקף. יחד עם זה, אם כבר הבית מסוייד אין לקלף.
בברכה רבה,