י"ט תמוז תש"ע

שאלה: ברכה לבן זכר

כבוד הרב שלום!

למה כשמברכים מישהו שיהיו לו ילדים אז מברכים דוקא לבנים? ולמה משתמשים בנוסח "בנים זכרים"?
תודה רבה.

תשובה:

לכ' א' ידידנו הי"ו
שלום וברכה,
כדי להשיב לשאלתך זו הייתי צריך לחבר ספר שלם. לכן בקיצור אומר לך זאת: עלנו להבין שמראשית הופעתנו על בימת ההיסטוריה הוגדרנו ונדרשנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. הגשמת יעודנו זה דורש לימוד וקיום כל התורה כולה, ובעיקר העברת המסר התורני מדור לדור. תפקיד זה לא רק שהוטל על הגברים בראש ובראשונה אלא שהוא ניתן להגשמה רק על ידם דוקא משום חובה זו המוטלת עליהם. כיהודים אין אנו מסכימים לחיות רק כדי לחיות. אנו חיים כדי למלא תפקידנו בעולם. תפקיד זה אמנם אינו יכול להתבצע מבלי סייעתן, תמיכתן, עידודן ומסירות נפשם של נשותינו, אבל עיקר תפקיד רוחני זה מוטל עלינו, לכן אנו מאחלים לכל יהודי שיהיו לו בנים הממשיכים את העברת המסר והגשמתו מדור לדור.
הרצף ההיסטורי וערכי זה לאורך כל הדורות הוא חיוני בעינינו והוא דאגתנו הנצחית.
בברכה רבה,