ט' אב תש"ע

שאלה: לימוד לעילוי נשמת

לרה"ג שליט"א שלום
רציתי לשאול את הרב האם לימוד לעילוי נשמת לא סותר את הכלל הידוע והכ"כ יסודי "אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא"?
אדם שכל חייו התנהג בצורה בלתי ראויה יקבל שכר רק כי למדו לעילוי נשמתו?

תודה

תשובה:

לכ' א' הי"ו
לא הצלחתי להבין קושייתך. וכי משום שהקב"ה החליט על פלוני לסלקו מן העולם זהו סימן שהוא פושע?! בדרך כזו הפכת את העולם כולו לרשעים ח"ו.
יתר על כן. את הפסוק שאתה מציין 'אל אמונה ואין עוול וגו'' ' שאומרים בגדר של 'צידוק הדין' בזמן אבלות לא נאמר על הנפטר, אלא על החיים המתאבלים, כהצהרה שהם מקבלים החלטת ה' כצודקת וישרה!
ולגבי המושג 'לימוד לעילוי' יש לדון בו בכלל, אבל משאלתך אתה נשמע כמי שמדבר על רשע גמור שנפטר. אם זה המקרה אינני יודע מדוע הנך רוצה ללמוד לעילוי נשמתו. ואם לא ברשע גמור עסקינן, ואתה קרוב משפחה, אז בודאי שראוי להחשיב כזכות לנפטר העובדה שהוא השאיר קרובי משפחה צדיקים העוסקים בתורה, אף אם הוא עצמו לא היה כזה, ואין לך אחד מישראל שאינו מלא מצוות כרימון, כדברי ריש לקיש.
בברכה רבה,