כ"ו אב תש"ע

שאלה: לימוד תורה מנשים

שלום לכבוד מורי ורבי שליט"א
מה הרב חושב לגבי גליונות פרשת השבוע של נחמה ליבוביץ ז"ל על דרך הלימוד בפרט ועל דרכה בכלל. כמו כן מה הרב חושב לימוד תורה מנשים ככלל (שהרי ידוע שגם תלמידי חכמים באו לשמוע שיעורים על פרשת השבוע אצל נחמה ליבוביץ), האם יכול להיות באמת מושג כזה תלמידה חכמה שיש מקום ללמוד תורה אצלה (אני מצטט את הרב צבי יהודה קוק מהספר משמיע ישועה שענה לשאלה האם אפשר שנחמה ליבוביץ תלמד קבוצת בחורים אמריקאים שהיו בישיבה "את נחמה ודאי שאפשר, היא תלמיד חכם")?

תשובה:

לכ' ש' הי"ו
שלום וברכה,
פרופ' נחמה לייבוביץ הייתה אישיות מיוחדת ביראת שמיים שלה, בנאמנותה לדברי רבותינו, ביראת כבוד לדבריהם, ומעולם לא העמידה עצמה כסמכות, אלא אך ורק כמלמדת ומחנכת להבין היטב לאישורם ולעומק דברי חכמינו. לכן, אין להקיש ממנה לשום אישיות אחרת.
באשר למונח 'תלמידה חכמה' וכדו' הינו ביטוי פסול, כי אין לו כל יסוד תורני. נשים גדולות וחכמות היו תמיד בעמנו, אף נביאות, אבל מעולם לא העמידו עצמן כסמכות לא בתורה ולא בדברים אחרים, אלא עמנו הכיר במעלתן ופנה אליהן. אבל דוקא בתורה, אם היא מעמידה עצמה כסמכות, בו ברגע זה היא מאבדת כל מעמד בכל הנוגע לתורה. הכרתי ואני מכיר נשים גדולות בחכמתן, אבל מה שמאפיין את כולם היא דוקא צניעותן, במיוחד בכל הנוגע לשאיפותיהן להעמיד דעתן כהבנה הנכונה של המציאות. ובודאי שאין אפילו אחת מהן המנסה לטשטש את ההבדל בין איש לאשה, בין חובות איש לחובות אשה, והן כולן ללא כל נטייה פוסט-מודרנית ו/או רפורמית כפי שמצוי יותר מדי אצל כמה 'צעקניות' המתמרדות על היותן נשים ויחד עם זה מסרבות להכיר בנטייה מרדנית זו.
לכן מבחינתנו אין תשובה חד משמעית לשאלתך. כל דבר חכמה נדע להקשיב לו אם הוא יוצא מלב הנכנע לפני ה' ורצונו, ונדחה אותו על הסף אם הוא בא מלווה אפילו בקרטוב של שחצנות שאינה מכירה בבסמכות מוחלטת של חכמי ישראל והכרעותיהם, כ"ש אם הוא מנסה לטעון שדבריהם ז"ל דברי אנוש הם (יש לכלול בזה הצהרות מסוג 'מצ'ואיזם' של החכמים וכדו').
ברכת שבת שלום,