א' אלול תש"ע

שאלה: מתי לחלוץ את התפילין בראש חודש

שלום כבוד הרב,

קראתי באחד ממאמרי אתר הישיבה ש"בראש חדש, יש לחלוץ את התפילין לפני הקדיש שלפני מוסף -ויש מדקדקים לחלוץ לפני
שיאמרו "יהי רצון שנשמור חוקיך ומצוותיך" ".

אין זו פגיעה בכבוד התורה לחלוץ את התפילין כשספר התורה עדיין בחוץ?

תודה לרב על זמנו.

בברכה,

פרנק

תשובה:

לכ' פ' ידידנו הי"ו
שלום וברכה,
העובדה שאני מחכים להחזרת ס"ת להיכל כדי לחלוץ תפילין אינה נובעת מהלכה בכלל, אלא ממנהג שרמז קטן בלבד יש לו: ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם' (כמובא בב:י או"ח סי' כה). וא"כ לא מדובר בהלכה.
ומ"מ מבלי לזלזל בשום מנהג, ודאי לא זה המבטא כבוד לה', כל זה אינו אלא בימים רגילים, אבל לא בר"ח משום שמיד אחרי כן מתחילין מוסף, ואם לא חולצים תפילין לפני הקדיש, יוצא שלא נשארת כל אפשרות להודיע למתפללין על התחלת התפילה, מבלי להשתמש במנהג מגונה שהתפשט בארצנו, והוא לדפוק על השולחן כאילו עלינו להשתיק עדר צעקנים. לכן מפאת כבוד לבית ה' ולצבור אנו דוחים במעט כבוד אחר שאנו נוהגים בשאר ימים. אין כאן א"כ חוסר כבוד לתורה, אלא מתן כבוד מועדף לעמידה לפני ה' בשעת תפילה מתוך כובד ראש ויראה עילאה.
בברכה רבה,