ט' אלול תש"ע

שאלה: בענין הרב בן אמוזג והרב קוק

סליחה.
מצורפים פרטי המלאים.

תשובה:

לכ' ד' הי"ו
שלום וברכה,
מפאת עומס גדול לא הצלחתי להתייחס לשאלתך מיד. הדברים הם כדלהלן. כאשר החלתי לעסוק בכתבי הרב בן-אמוזג זצ"ל לפני כשלושים וחמש שנה, הבחנתי מייד בקירבה הרעיונית בין משנתו ובין משנת הרב קוק זצ"ל בתחומים כה רבים שהחלטתי לשאול את הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל האם מור אביו הכיר את דברי הרב. כתבתי לו מכתב בו הצגתי את השאלה הזו. המכתב הגיע לידי הרב צ"י זצ"ל, אבל היה זה מעט זמן לפני שהרב יחלה ויסתלק מן העולם. אחד מתלמידיו המובהקים של הרב העיד בפני שהוא ראה מכתבי מונח על שולחן הרב כדי להשיב עליו ואף הציע לדבר בע"פ אתו. והנה כאן ההפסד הנורא. לא הספקנו לשמוע את התשובה, ונסתם הגולל על אחת החידות החשובות בתחום ההגות היהודית המודרנית. על זה אני דואב ומכה על חטא.
מצד אחד קשה להאמין שהרב קוק זצ"ל לא שמע על הרב אב"א כיון שהיה זה האחרון רגיל לכתוב בעיתונים יהודיים שהרב קוק היה רגיל לעיין בהם. מאידך, שני ענקים אלה היו בעלי רקע תורני מאד דומה, ומה הפלא שהגיעו למסקנות דומות מאד כמעט בכל התחומים אף אם לא הכיר הרב קוק אותו (הוא נולד כחמישים שנה אחרי הרב אב"א).
על הקירבה הגדולה מאד בין משניותיהם פרסמתי לפני שנים רבות מאמר ארוך ומופרט בעיתון הקהילה היהודית ברומא ובשיתוף עם מכון בן-צבי, ע"ש.
בברכה רבה,