ו' אלול תש"ע

שאלה: ספרים

שלום הרב שמי גבריאל מירושלים זכיתי עוד כילד לשמוע הן את הרב והן את מור אביו שהקב"ה יתן לו רפואה שלמה בבית הכנסת בדרכי נועם בירושלים - קריאת התורה בשבת והרושם הזה נשאר חקוק בליבי
שאלתי באתר של הישיבה מופיעים ספרים שנדרשים אבל כתוב לא ניתן להשיג - מדוע לא מוציאים אותם שוב אני שומע שאנשים מבקשים אותם ולא ניתן להשיגם

תשובה:

לכ' ג' היקר הי"ו
שלום וברכה, אנו עובדים בימים אלה ממש על הוצאתם לאור שוב. נא עמוד בקשר עם האתר ויוודע לך מתי זה יופיע.
בברה רבה,
זייני אליהו