כ"ו תשרי תשע"א

שאלה: סגולות ללידה

בס"ד

לכבוד הרב שלום,

רציתי לשמוע את דעתו של כבוד הרב בעניין של הסגולות ללידה קלה.
כגון: להריח אתרוג שברכו עליו, הנחת ספר "נעם אלימלך" מתחת לכר היולדת, טבילה בחודש תשיעי וכדו′.

תודה רבה לכבוד הרב

תשובה:

לכ' ד' היקר הי"ו
שלום וברכה,
הסגולה הטובה ביותר היא תפילה לה' שלך ושל אשתך. והספר בעל הנועם הנשגב ביותר הוא ספר תהילים (אולי כדאי לזכור שדוד המלך ע"ה גדול מבעל נועם אלימלך מבלי לפגוע ח"ו בחכם גדול זה). ואין סגולה גדולה מדבקות בה' ובמצוותיו, דיוק ודקדוק בהן, וה' יגמור לטובה בלי ספק,
בברכה שלמה,