כ"ד תשרי תשע"א

שאלה: ייעוד מעשר כספים לרפואה

לכבוד מרן ראש הישיבה שלום וברכה,

ברצוננו להקדיש שיעור תורה לרפואת קרובת משפחה.

האם ניתן לתת מכספי מעשר לצורך מטרה זו או שכספי מעשר הם מטרה בפני עצמה ועל הקדשה יש לתת תרומה בנוסף לכספי המעשר?

בנאמנות,

תשובה:

לכ' ד' היקר הי"ו
שלום וברכה,
עיקר מטרת מעשר כספים היא לתורה. לכן אין כל בעייה לבקש שתורה זו גם לרפואת קרוב הסובל. רפואה שלמה לזקוקים לה.
בברכה,