כ"ג כסלו תשע"א

שאלה: לימוד תורה ושמע ישראל

כבוד הרב,

היום בטכס הכנסת ספר התורה שאלת מדוע הגמרא בסוכה מציינת בנפרד לימוד תורה ושמע ושאלת מדוע?
כנראה שלא הבנתי טוב התשובה מדוע אין לימוד התורה כולל את שמע.

האם כבוד הרב יכול להסביר במה שונה שמע מלימוד התורה

בכבוד רב

אלי

תשובה:

לכ' אלי הי"ו
שלום וברכה,
תשובת התלמוד בסוכה (מב.) אומרת שהברייתא באומרה המלה 'תורה' לא התכוונה לכלל התורה, אלא לפסוק המפורסם 'תורה צוה לנו וגו' '. זהו מבחינת הפשט.
מבחינה עמוקה יותר, התורה כולה מבוססת על פסוק זה, משום שהוא כולל את כל הרעיונות היסודיים מביותר של התורה עצמה.
מצדו, קריאת השמע היא כבר חובה בסיסית ספציפית המבטא רעיון אחד מרכזי מאד, אבל רעיון אחד בלבד.
בברכה,