כ"ד כסלו תשע"א

שאלה: שירת החול של ראשוני ספרד מול איסור שירי עגבים

בס"ד
לכת"ר שלום,

ידוע שמשוררי ספרד השונים שהיו רבנים חשובים ודקדקנים גדולים, כתבו שירים מסוגים שונים , וביניהם שירי יין , שירי חשק ואהבה , שירי תלונה ועוד.

איך זה עומד מול האיסור לשמוע שירי עגבים ?

תודה

תשובה:

לכ' נ' הי"ו
שלום וברכה,
יש הלכה אחת שכנראה שכחת, והיא שהמושג 'ידוע' בארץ הוא מוקצה מחצת מיאוס! ידוע ממי?! לי לא יודע! הוא ידוע מאי-אלו חוקרים 'בגרוש' שאין בהם כל יכולת להתרומם לרמה של אותם משוררים - שלפחות הגדולים שבהם היו תלמידי חכמים, ולכן גם החול שלהם היה קודש.
אין כאן המקום להתפלמס עם אותם חוקרים שכל חייהם חולין, וכלן אינם מסוגלים להבין איך תלמיד חכם מרומם את החול למדרגת קודש גם כאשר הוא נראה מתיצב במישורו השפל. אסתפק כאן בדוגמא אחת בלבד. ראה מה שהחוקרים קוראים 'שיר היין' של רבי שמואל הנגיד:
'ידידי, כל שנותיך תנומות - וטובתם ורעתם חלומות
ועל ככה אטום אוזן ועין עצום - יתן לך אל תעצומות
...
ושומר דת בקהלת כתובה וחרד מתלאות אחרי מות
...
התדע את פעלי לחכמים - ולזקנים באורחותם תמימים
...
אלה הם שירי חולין?! אתמהא!
בברכת שבת שלום