כ"א שבט תשע"א

שאלה: מכתב הרבנים

איך צריכים להתיחס למכתב הרבנים שתומכים בקצב? מצד אחד אין לי את הנתונים שלהם, אבל גם להם אין את שלשופטים, איך יכולים לסתור הרשעה פה אחד ולקבוע בצורה שהוא צודק? נבוך אני.

תשובה:

לכ' י' הי"ו
שלום וברכה,
אינני יודע מה הביא אותם הרבנים לחתום על מכתב כזה. אני משער שכוונתם היתה לבטא תמיכה אנושית בלבד כלפי מי שעמד במשרה כה רמה ועתה הוא וכל ישראל ביחד נאלצים להתמודד עם חילול ה' שאין כדגומתו. בכל מקרה אף אם הכוונה הייתה אנושית גרידא, היה אסור בתכלית לפרסם עצומה כזו המתקבלת בצבור כתמיכת רבנים בפשעים (אף אם אלו לא היו, וכל שכן אם אלו אכן היו באמת ר"ל). חוששני שהם הוסיפו בלי כוונה חילול על חילול ח"ו.
מאידך, יש לגנות עוד יותר את ה'רבלכי"ם' כוכבי y-net ושאר אביזרי הלשון הרע האלקטרוניים המתמקצעים בהכפשת רבנים והחושבים לגדל את שמם בקלון חבריהם, שמצאו הפעם פירצה להתגדל בה על חשבון חילול ה' במיטב המסורת של עמי הארץ מכל דור ודור. כנראה לאותם 'רבלכי"ם' אין תורה אמיתית להציע לצבור, אז הוספת שמן על הכפשת רבנים היא כנראה הכשרון היחיד העומד לרשותם כדי לגדל שמם.
ה' יצילנו מהם ומכל חילול ה' מכל צד,
בברכת שבת שלום

תוספת ביום שישי בשעה 11.50:
כשעה לאחר שכתבתי את הדברים הנ"ל פירסמה אישיות תורנית נוספת גם היא מאמר הבא לגנות את מכתב הרבנים. כיון שבתוך עמי אני יושב, אין לי צל של ספק שאי אלו מעוותים ומחרחרי ריב יזדרזו לטעון שכניתי אישיות זו בכינוי 'רבלך'. אני מדגיש כאן, ולא מתוך פחד מאיש, שעל אף שאני חלוק על אותה אישיות תורנית זו בתחומים רחבים ביותר, ובמיוחד בכל הקשור לבעיות הצבוריות הישראלית, לפוליטקה, לאחיזתנו בארץ ישראל, ליחס לנכרים האוייבים לנו ועוד, לא עלה בדעתי לכנותו 'רבלך'. הכינוי הזה הופנה כלפי דמויות אחרות, שאמנם מתברר שחלק גדול מהם נמנים על תלמידיו, ואני בלי ספק רואה ברב אחראי על חלק מטעויותיהם, אך לא אל הרב היה מכוון כינוי גנאי זה.
לדברי הרב עצמו, אם הזמן יאפשר, אגיב בנפרד. דבר אחד חייב להיאמר מיד: עם ישראל לא איבד אימון בתורה חס ושלום, שהרי הם מאמינים בני מאמינים. אלא חלק ממנו איבד אימון ברבנים, ויש מספיק סיבות מוצדקות לכך, ובפרט כשאנו מוצאים רבנים שכל התמחותם היא ביקורת על רבנים ומתנחלים וביקורת אף על חלק מדרישות ה' וחכמיו.