ל' אב תשע"א

שאלה: אבלות

בס"ד

שלום רב,

על פי הידוע לי מועד קביעת יום השבעה
הוא ע"פ מועד הפטירה, ויום השלושים והשנה הוא ע"פ יום הקבורה לפי כל קהילות ישראל (אנא תקן אותי אם אני טועה).

במקרה של פטירת אדם בחו"ל ל"ע, והבאתו לקבורה בא"י, ובמקרה שהפרש הזמנים בין פטירה וקבורה, מטעמים מובנים הוא מעל יממה, אין קובעים את מועד יום השבעה ע"פ מועד הפטירה בחו"ל או בא"י?
אני מניח שמועד השלושים והשנה נקבע גם במקרה זה ע"פ יום הקבורה

בכבוד רב,
רועי

תשובה:

לכ' ר' הי"ו
שלום וברכה,
יש בדבר זה הבדל מ נהגים בין קהילות ישראל. בקהילות ספרדיות, כל השנה הראשונה הכל נקבע עפ"י יום הפטירה (שבעה, חודש ושנה). בקהילות אשכנזיות חוץ מהשבעה, הכל עפ"י יום הפטירה, פרט אם חלפו כבר שלושה ימים בין פטירה לקבורה, שאז הולכים עפ"י הקבורה.
נחמה לכל המשפחות ולא יוסיפו לדאבה עוד,