י"ב כסלו תשע"ב

שאלה: הרב אליהו בן אמוזג זצ"ל

שלום לכבוד הרב,

1. ראיתי תשובה של הרב בעניין האם מרן הראי"ה קוק הכיר את הרב בן אמוזג. הרב השאיר את הסוגיה בתעלומה, כיוון שהרצי"ה נפטר טרם השיב לרב על שאלתו בעניין. רציתי לעדכן את הרב, כי יתכן ויוכל להשלים פרטים בסוגיה מהרב דוד לנדאו ממכון מאיר. שאלתיו בעבר את אותה שאלה, והוא סיפר לי כמה פרטים. בהיותו הספרן במרכז הרב, הרצי"ה הורה לו שלא לשים את ספרי הרב בן אמוזג בספריית הישיבה (אני מניח שבגלל שהכיר רק את תרגום מוסד הרב קוק). יתכן והצלבת נתונים ביניכם תעלה פרטים נוספים על הסוגיה בע"ה.
2. אשמח לדעת האם ישנה דרך להשיג את הספר מבוא לתושב"ע של הרב בן אמוזג, למרות שאזל מכל מקום?

תודה רבה.

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
שבוע טוב,
אינני מכירך, אבל אני תמיד מופתע מתגובה כתגובתך. מדוע הנך חושב שאדם כמוני העוסק ברב בן אמוזג וברב קוק עשרות בשנים, אינו יודע מסיפור זה של ספריית מרכז הרב?! קודם כל, לידיעתך, מדובר בחצי אגדה, משום שהספר של הרב בן אמוזג שהיה קיים אז, הינו תרגום לא רק גרוע ביותר של הספר, אלא מזוייף ממש. חלקים שלמים הושמטו ממנו, התרגום אינו מבטא בכלל דברי הרב אב"א, ועדו איננו תרגום של המקור האמיתי.
נוסף לכל זה אני מעמיד אותך וכל אדם האמון על דברי הרב קוק במבחן: נסו נא להראות לי רעיון אחד של הרב קוק כלפי הנצרות שאיננו כבר בדברי הרב אב"א. לא תצליחו.
ומעל הכל יש עוד: אם הרב קוק מתח ביקורת נוקבת על הנצרות, הוא עשה זאת דרך שיפוטה מתוך קביעות תורניות המקובלות רק על האדם מישראל השקוע בעולם של תורה. לא זה מפעלו של הרב בא"א, שריסק את פסידו המוסר הנוצרי בהוכחות שחייב לקבלן אפילו כל גוי וכל נוצרי. והואתיקן הבין זאת כל כך ש'שר התרבות' שלו בדורו של הרב לא היסס לכנותו 'האפלטון היהודי של ימינו'.
לכן החידה נשארת שלמה: יש יותר מדיי קירבה בין דברי הרב קוק ובין דברי הרב אב"א בכדי שלא נשאל השאלה ששאלתי אז, ובפרט שהרב אב"א היה מפרסם בעברית בעיתונים יהודים שהגיעו לידיעת הרב קוק.
לגבי הספר 'מבוא לתושבע"פ' פנה נא למזיכורת הישיבה וימציאו לך בשמחה העתק.
בברכה רבה, ותודה על כוונתך הטובה