כ' כסלו תשע"ב

שאלה: הדלקת אור ביום טוב + הלל בברכה בראש חודש

לכבוד הרב שלום, שלחתי שאלה זו בעבר וטרם נעניתי. אני שולח אותה שנית שמא היא לא התקבלה במערכת. במידה והיא אכן התקבלה והרב לא התפנה לענות עליה אזי אני מתנצל מראש.

אני יליד ארם צובא (חלב שבסוריה)ובן למשפחה מצאצאי מגורשי
ספרד. בפי 2 שאלות :

1. יהודי חלב נהגו להדליק אור ביום טוב. כשעלינו לארץ המשכנו במנהגנו זה עד שנכנסנו למוסדות החינוך הדתיים שם חונכנו שהדבר אסור ונאמר לנו שאלו שהתירו פשוט עשו זאת מחוסר ידיעה. כתוצאה מכך הפסקנו מנהגנו ואף מחינו ביד אבינו. אבי (שהוא איש יודע ספר שלמד אצל גדולי רבני ארם צובא בדור האחרון) התעקש להמשיך בכך וציין כי כך היה מנהג חלב גם אצל הרבנים וגם בבית סבי שהיה מרבני הקהילה. בשנים האחרונות, בשובי למסורת אבותי, נוכחתי לדעת שאכן יש מתירים לדבר וזה לא נעשה מחוסר ידיעה של הספרדים (גם הרב עובדיה יוסף שאוסר זאת מורה שלא למחות ביד המתירים שיש להם על מי לסמוך). שאלתי היא, האם מותר לי לחזור למנהג אבותי ולהתיר הדלקת אור ביום טוב ?

2. העיר ארם צובא קלטה בתוכה רבים ממגורשי ספרד. קהילת הספרדים השפיעה בצורה ניכרת על קהילת המוסתערבים ורבניה עמדו בראש הקהילה (לאחר הגירוש תפסה שושלת רבני משפחת לניאדו, ממגורשי ספרד, את תפקיד הרב הראשי לאחר דורות רבים שתפקיד זה היה שייך לשושלת משפחת דיין המקומית). נוסח התפילה היה ספרדי (למרות שנשאר מניין נפרד של מסתערבים שהמשיך עד תחילת המאה הקודמת) ואף השפה היהודית החלבית מתובלת במילים רבות משפת הלאדינו. אך עם זאת, מעולם לא נהגנו ולא היתה שום עדות לכך (נוסחי התפילה ומנהגי הקהל בחלב מתועדים היטב) שמברכים "לקרא את ההלל" בראש חודש ובשאר הימים בהם קוראים הלל לא שלם. האם ייתכן ורק חלק מהספרדים נהגו כך ? האם לדעת הרב עלי לברך "לקרא את ההלל" ?

אודה לתשובת כת"ר

תשובה:

לכ' י' הי"ו
שלום וברכה,
קודם כל סליחה אם לא קיבלת תשובה, הייתי משוכנע שהשבתי. לגבי מה שכתבת הכל נכון ומוכר לי היטב. לכן אגש מיד לתשובות.
1. קהילות ספרדיות רבות וחכמיהם התירו הדלקת חשמל ביום טוב (ר' יוסף משאש ועוד) ונהגו הלכה למעשה להיתר בחו"ל. אך בארץ, ובדורנו, אין לנהוג היתר מפאת השלכות חמורות שתצאנה מזה מכיוונים רבים שלא ניתן לפרטן כאן. אם יהודים ילידי גולה ממשיכים להיתר כאן, אין לגעור בהם, אבל לצעיר יש לאסור בהחלט.
2. לגבי ההלל בראש חודש, כל קהילות ישראל ללא יוצא מן הכלל ספרדים כאשכנזים (פרט לתימנים הנוהגים עפ"י הרמב"ם), ברכו על הלל בר"ח ומפאת סעיף מסויים בשו"ע המשקף מה שהיה נהוג בא"י במזן מרן הגר"ע יוסף כפה על כל הקהילות ליטוש מנהג אבותיהם ולאחוז במנהג לא להם. כתבתי מאמר ארוך מאד בנידון (עץ ארז ח"א) בהסכמתו של הר"ש משאש זצ"ל, ובו אני מוכיח שעל כל הספרדים להמשיך ולברך 'לקרא את ההלל' בר"ח. וכך יש לנהוג להלכה ולמעשה.
רק אם אתה נמצא בציבור שאינו מברך ברך נא בשקט כדי לא לעשות מחלוקת.
בברכה רבה,