ח' טבת תשע"ב

שאלה: יין ויהודים לא דתיים

למה אסור לשתות יין מבקבוק שנפתח על ידי יהודי לא שומר שבת?

תשובה:

לכ' ש' הי"ו
שלום וברכה,

אין בדורנו (ואני מדגיש: בדורנו) לאסור יין שנגע בו יהודי מחלל שבת בפרהסיא, אלא אם כן מדובר ביהודי שזכה לחינוך תורני אמיתי מפי תלמידי חכמים בעלי מידות, ובכל זאת פרק עול מצוות מתוך תאוותו או גאוותו (או שניהם יחדיו). וכל זה באשר הוא רומס ברגל גאווה הערכים המקודשים של הקב"ה ושל עם ישראל, ואיך נקדש על דבר מה שטופל בידי מי שרומס קודש?!
ומ"מ, הדברים אמורים רק ביחס לקבוצה הקטנה מאד זו שציינתי, רוב הדור אינו עונה לכלל זה.
בברכה רבה,