י"ג כסלו תשע"ג

שאלה: תפילה

יהודי גאורגיה נהגו בתפילת שחרית של שבת לפני נשמת לשיר את הפיוט
שחר אבקשך.
האם זה נחשב הפסק?

תשובה:

לכ' ב' היקר הי"ו
אמירת פיוט כזה אינו הפסק בשום פנים ואופן, ובתנאי שלא מאחרים זמן קריאת שמע בגלל הפיוט. עיין בספרי 'עץ ארז' (ח"ד) שם הארכתי רבות בנושא זה.
בברכה רבה,