ט"ו כסלו תשע"ג

שאלה: שיטת ר"ת

אשמח לדעת כיצד השיטה של כבוד הרב [שאם הבנתי נכון היא באופן עקרוני כשיטה של הבני ציון ושל הרב ברדא] מסתדרת עם חשבון שעות היממה מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. (שהיא שיטת רוב הראשונים, הנקראת "מג"א").
הרי אם מחשבים מ-72 דק′ קודם עה"ש ועד כרבע שעה אחר השקיעה, הרי חצות היום אינו יוצא כשחמה בראש כל אדם?
לפיכך ברור שהחשבון הוא עד צאת הכוכבים שהוא 72 דק′ אחר שקיעה.

תשובה:

לכ' א' הי"ו
אני נבוך למול שאלתך. אתה מתחיל בשאלה אך אתה מסיים בקביעה הבאה לסתור מה שכתבתי.
כן אני שואל הפעם: מה אתה מצפה?
בברכה,