ד' שבט תשע"ג

שאלה: לחיצת יד לאשה

בס"ד
האם מותר או אסור ללחוץ יד לאשה שאינה אם/אחות/בת/אשתו?

תשובה:

לכ' י"ח הי"ו
שלום רב,
זהו איסור מוחלט, אף אם אי אלו חברי כנסת מעמידים עצמם כפוסקי הלכה להיתר, ובפרט שידוע כבר לכל שאין איש יר"ש מושיט יד לאשה ולהיפך.
בברכה רבה,