י"א תמוז תשע"ג

שאלה: שעון שבת

שלום וברכה לכבוד הרב ראש הישיבה!

ברצוני לברר האם ניתן לאחר [להאריך] פעולת שעון שבת מכני בשבת או ביו"ט עצמם לצורך כיבוי או הדלקת מכשיר במועד מאוחר יותר מהמתוכנן?
שמעתי היתר לגבי דין זה ואם אכן כך הוא, האם אין חשש מוקצה בשעון בשבת או יו"ט?

בברכת תודה והערכה לכבוד הרב...

תשובה:

לכ' ר' היקר הי"ו
שלום רב,

אכו נכון, נחלקו חכמי דורנו בנידון זה, חלקם פסקו להיתר וחלקם לאיסור.
אך חוששני שהמתירים לא ידעו את כל ההשלכות של שינוי במצבי השעון. מתברר שכל פעולה לגביו היא בעלת השפעה על כל מערך החשמל, ולכן הדבר אסור בתכלית, ויתכן שבמצבים מסויימים יהיה בדבר משום איסור תורה ח"ו.
בברכה רבה,