ו' אלול תשע"ג

שאלה: צניעות בחתונה

שלום וברכה לכבוד הרב,
האם יש בעיה שאשה תנחה את טכס החתונה (לא את החופה כמובן אלא את הזמנת הזוג אל החופה, הזמנת הקהל לרקוד וכו)?
שאלה נוספת, משפחת אחד הצדדים מאד מעונינת שיהיה ריקוד סלו של החתן עם הכלה. האם יש בזה איסור הלכתי מובהק שיש להתנגד לכך בכל תוקף ?
תודה וכל טוב.

תשובה:

לכ' י' היקר הי"ו
שלום וברכה,
איסור מוחלט הוא שאשה תנהל טקס צבורי. אין זה מדרך הצניעות היהודית, אא"כ אין בצבור אלא נשים. אבל בודאי שאין זה המקרה בחתונה. רצון כזה משקף את המחלה הכרונית של הפמיניזם הפרוע, יליד ארה"ב הבא לערער את יסודות המשפחה הישראלית של עמנו. לא נוכל להסכים לכך, ולכן לא נסכים.לגבי ריקוד אחד של החתן עם כלתו, ניתן להתירו רק אם הזוג ירקוד רק לפני נשים. יש איסור מוחלט שאשה תרקוד לפני גברים. לכן הפתרון הוא זה הצעתי: שירקדו מאחורי המחיצה בתוך התחום של הנשים, כי לנשים אין שום בעייה לראות גבר רוקד.
בברכה,