ה' אלול התשע"ד

שאלה: דין הערבה לגבי המצוות התלויות בארץ ובפרט בשנת השמיטה

ערב טוב כבוד הרב,
ראיתי שהרבנות הראשית פסקה שהערבה דינה כחו"ל לגבי איסור ספיחין בשמיטה, ולכן הירקות מהערבה יובאו לשווקים עם הכשר מהדרין כירקות מחו"ל. על פי הרמב"ם האם בכלל יש לרבנות סמכות לקבוע קביעה שכזו, או שמא קביעה שכזו היא נתונה אך ורק למלכות או שווה ערך.
ביראת כבוד תורתו,
פסקל

תשובה:

לכ' פ' היקר הי"ו
שלום וברכה,
כל שטח שהוא בשליטה בטחונית של מדינת ישראל, קרי ששם צה"ל שולט, דינו ארץ ישראל לכל דבר, כפי שפסק הרמב"ם בראשית הלכות תרומות. לכן כל האומר אחרת חולק על הלכה פשוטה וברורה, ודבריו בטלים ומבוטלים, והם כחרס הנשבר, אף אם תהיה זו הרבנות הראשית שלמענה אני לוחם בימים אחרונים.
וח"ו שיהודי יעלה על דעתו שחלק מארצנו איננו חלק ממנה. זהו דבר הגובל בכפירה בטובות ה' עלינו. ואם אנשים יר"ש חולקים על כך, מה הם באים בטענה לחוגי השמאל או המבדיל לגויים שאומרים שאין זה א"י?! אוי לנו שהגענו עד הלום! והוא רחום יכפר!
בברכה רבה,